Kampania informacyjna Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a w ramach programu AKADEMIA TOURETTE’A

Reżyserem krótkiego filmu dla Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a jest Małgorzata Suwała malgorzatasuwala.com, autorem zdjęć Marcin Łaskawiec. Za produkcję na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Syndromu Tourette’a odpowiedzialna jest Małgorzata Borychowska, producentka i promotorka kina. W filmie pokażemy codzienne wyzwania, z jakimi mierzą się dzieci, u których zdiagnozowany został Zespół Tourette’a.

KOGO SZUKAMY:

Poszukujemy 6 dzieci w wieku 6-13 lat, chłopców i dziewczynek.

TERMIN ZDJĘĆ:

Zdjęcia do filmu są zaplanowane na 6 LISTOPADA (NIEDZIELA) w Warszawie w szkole Terytorium Bednarska przy ul. Raszyńskiej 22 w godzinach od  8 do 20.

W trakcie zdjęć dzieci zostaną poproszone o wykonanie prostych zadań aktorskich, polegających na czynnościach, które zazwyczaj wykonują w szkole, np. pisanie w zeszycie, zabawa piłką na boisku oraz o powiedzenie słów, które słyszą od otoczenia dzieci z Zespołem Tourette’a jak: „Wzbudzasz litość”, „Udajesz, że masz Tourette’a”, „Nie chcę się z Tobą bawić”, „Zarażę się od Ciebie”, „Wstydzę się Ciebie”, „Boję się Ciebie”, „Nigdy nie będziesz miała chłopaka/dziewczyny”, „Brzydzę się Tobą” itp.

Poszukujemy dzieci, które chciałyby spróbować swoich sił przed kamerą lub takich, które mają już pierwsze doświadczenia filmowe za sobą.

ZGŁOSZENIA do niedzieli, 30.10 (do końca dnia)

Do zgłoszenia chęci udziału w produkcji potrzebne będą:

– fotografie sylwetki oraz portertowe

– krótki filmik nagrany komórką, w którym dziecko się przedstawi oraz powie coś o sobie, np. co lubi robić w wolnych chwilach itp

– informacje kontaktowe do opiekuna/rodzica

– informacje nt. wieku dziecka, wzrost

Będziemy zobowiązania za przesyłanie zgłoszeń w dowolnej formie do 30.10 (niedziela) do końca dnia:

  • na maila: malgosia@brandnewfilms.pl (najlepiej poprzez wygenerowanie linka przez portal www.wetransfer.com)
  • na telefon WHATSUP’EM:  nr telefonu + 48 695 192 320

WYNAGRODZENIE:

Oferujemy  500 zł brutto (na podstawie umowy o dzieło) z tytułu praw do wizerunku oraz udziału w dniu zdjęciowym.

PRAWA:

Wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na kanałach własnych Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a. Termin eksploatacji w pozostałych kanałach ograniczony do 5 lat. Kanały do emisji: publikacja w kanałach własnych i w witrynach internetowych, portalach społecznościowych, w telewizji.

O POLSKIM STOWARZYSZENIU SYNDROM TOURETTE’A:

www.tourette.pl

Stowarzyszenie wspiera osoby cierpiące na Syndrom Tourette’a i ich rodziny poprzez ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o naturze tego schorzenia i możliwościach terapii.
Dla realizacji tych celów stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą oraz współpracuje ze specjalistami i instytucjami działającymi w sferze edukacji, opieki zdrowotnej i badań naukowych.

Zespół Tourette’a to schorzenie neurologiczne o nieznanym pochodzeniu. Charakteryzuje się występowaniem przewlekłych tików ruchowych oraz wokalnych. Tiki występują dłużej niż 1 rok, wiele razy w ciągu dnia (zazwyczaj w seriach), prawie codziennie lub z przerwami. Przy czym okresy bezobjawowe nie mogą przekraczać trzech miesięcy. Objawy muszą wystąpić przed 18 rokiem życia. Zmienność objawów następuje wraz z upływem czasu, dotyczy lokalizacji anatomicznej, liczby, częstotliwości, złożoności oraz nasilenia tików. Zaburzenie nie jest spowodowane wpływem substancji.

Początkowo sądzono, że Zespół Tourette’a występuje bardzo rzadko. Obecnie wiadomo, że dotyka on 1-5 na każde 1000 – 10 000 osób (wg różnych statystyk). Zespół Tourette’a występuje we wszystkich kulturach oraz grupach etnicznych. Badania wskazują, że występuje on 3- 4 razy częściej wśród mężczyzn niż kobiet.

Celem filmu, który przygotowujemy jest zmniejszenie wykluczenia i niezrozumienia osób chorych na Zespół Tourette’a, zwiększenie akceptacji ze strony rówieśników i osób bliskich. Wierzymy, że dzięki edukacji i akcjom uświadamiającym społeczne postrzeganie niestandardowych zachowań osób z zespołem Tourette’a, będą one spotykać się z większą akceptacją, empatią i zrozumieniem.