Jednym z objawów zespołu Tourette’a jest echolalia. Echolalia polega na tym, że osoba powtarza słowa lub całe zwroty wypowiedziane przez innych ludzi. Objaw ten jest jednym z rzadziej występujących tików.

Inne tiki o skomplikowanych nazwach to koprolalia, czyli tik powtarzania wulgarnych słów; palilalia – powtarzanie słów/sylab wypowiadanych przez siebie; kopropraksja – wykonywanie obscenicznych gestów; echopraksja – naśladowanie ruchów wykonywanych przez inne osoby; koprografia – mimowolne pisanie nieprzyzwoitych słów, zdań.

Wszystkie wymienione tiki są rzadkie i nie występują u większości chorych.

Misją naszego Stowarzyszenia jest wspieranie osób z zespołem Tourette’a i ich bliskich oraz edukowanie społeczeństwa na temat tego schorzenia. Twoje wsparcie pomoże nam realizować naszą misję pomagania i edukowania!

Prosimy, otwórz swoje serce i przekaż na cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a swoje 1,5% podatku. Dla ciebie to niewiele, a dla nas ogromna pomoc. Bo naprawdę mamy pomysły i sposoby, by realnie pomóc osobom chorym. Nasz numer KRS to: 0000189160

więcej informacji znajdziesz na stronie www.tourette.pl/procent

Autorem grafiki jest Marcin Skoczek skoQ.pl . Grafika pochodzi z poradnika dla młodzieży Pytania o Tiki