Zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem podczas dyżurów telefonicznych w marcu.

Czekamy na Wasze telefony

  • 9 marca, godziny 18:00-20:00, tel: 42-620-03-83
  • 15 marca, godziny 11:00-13:00, tel: 42-620-03-83
  • 29 marca, godziny 18:00-20:00, tel: 42-620-03-83

Jesteśmy też dostępni pod mailem tourette@tourette.pl

Do usłyszenia!