Firma Emalex Biosciences będzie prowadzić III fazę badań nowego leku do stosowania u pacjentów z zespołem Tourette’a. W związku z tym przekazujemy informacje na temat możliwości udziału w badaniu. Jednocześnie zaznaczamy, że Stowarzyszenie nie bierze udziału w badaniu, a jedynie przekazuje informację na ten temat.


Badanie będzie dotyczyły leku ecopipam. Będzie to wieloośrodkowe badanie III fazy, które ma potwierdzić bezpieczeństwo i skuteczność leku. Uczestnik będzie losowo przypisany do grupy otrzymującej lek lub placebo. Do badania mogą być włączone osoby powyżej 6 roku życia. Ośrodek badawczy mieści się w Krakowie, można liczyć na zwrot kosztów dojazdu. Szczegółowa kwalifikacja do badania odbywa się na pierwszym spotkaniu.


Badanie prowadzi firma Emalex Biosciences: https://emalexbiosciences.com/research-development/
Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w badaniu lub ma jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu z panem doktorem Jackiem Kwiecińskim, jkwiecinski@wp.pl, telefon: 509586872.