Nasze działania

Stowarzyszenie nieprzerwanie od 25 lat, działa na rzecz osób z zespołem Tourette’a i ich bliskich.
Zobacz, czym zajmujemy się na co dzień.

Szkolenia interwencyjne w placówkach oświatowych

Jeśli w Twojej szkole jest uczeń/uczennica z zespołem Tourette’a i chcesz, aby grono pedagogiczne zdobyło wiedze na temat tej choroby, możemy przeprowadzić szkolenie interwencyjne. Opowiemy, czym jest zespół Tourette’a oraz jak pracować z uczniem/uczennicą z tikami.

Dyżury telefoniczne i e-mailowe

Regularnie organizujemy dyżury telefoniczne, podczas których nasi wolontariusze odpowiadają na pytania związane z zespołem Tourette’a. Wolontariusze obsługujący dyżury telefoniczne mają wieloletnie doświadczenie a niekiedy sami chorują na zespól Tourette’a. Terminy dyżurów telefonicznych sprawdzisz w zakładce kontakt. Pomagamy również drogą e-mailową. Możesz napisać do nas na tourette@tourette.pl

Szkolenia otwarte

Prowadzimy szkolenia otwarte dla osób dorosłych z ZT, rodziców dzieci z ZT, specjalistów czy nauczycieli. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów. Tematykę szkoleń dostosowujemy zawsze do potrzeb uczestników. O terminach szkoleń informujemy na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Grupy wsparcia

Organizujemy moderowane grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ZT oraz osób dorosłych z ZT. Spotkania odbywają się w formie zdalnej na platformie zoom i są świetną okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy. Uczestnicy wspierają się nawzajem i razem znajdują rozwiązania na różne sytuacje. Terminy spotkań grup wsparcia ogłaszamy na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Organizowane wydarzenia

Weekend z Panem Tourettem

Regularnie organizujemy weekendowe spotkanie osób z zespołem Tourette’a i ich rodzin. Spotkania te to świetna okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy na temat życia z chorobą. Podczas spotkań nawiązało się wiele znajomości i przyjaźni.

Turnus szkoleniowo-rehabilitacyjny dla dzieci

W sierpniu 2022 organizujemy turnus szkoleniowo-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z zespołem Tourette’a. Zapisy na turnus zostały już zakończone.

Akademia Tourette’a

Akademia Tourette’a – program aktywizacji osób z zesp. Tourette’a i ich bliskich
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Meritum projektu

Zespół Tourette’a (ZT) to zaburzenie neurorozwojowe, charakteryzujące się występowaniem licznych tików ruchowych i głosowych. Objawiają się one gwałtownymi ruchami i niekontrolowanymi dźwiękami. Objawy schorzenia, niski poziom wiedzy o ZT oraz jego stygmatyzujący charakter prowadzą do wykluczania chorych, już we wstępnej fazie choroby. Brak rozwiązań systemowych, m.in. w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej sprawiają, iż mimo całkowitej sprawności intelektualnej, chorzy najpierw jako dzieci mają trudności w szkole, a potem jako dorośli problemy w sferze zawodowej, osobistej oraz w kontaktach społecznych.

Projekt ma przyczynić się do przeciwdziałania wykluczeniu i ograniczania przejawów dyskryminacji osób z zespołem Tourette’a i ich bliskich, przez rozwój samowiedzy, zwiększanie kompetencji, aktywizację do inicjatyw oddolnych i samorzecznictwa, poradnictwo oraz działania wpływające na kształtowanie się świadomości społecznej.
Przeprowadzimy cykl szkoleń ”Wiedza o Tourecie” dla różnych grup: chorych, rodziców oraz kadry mogącej zetknąć się z chorymi w pracy: medycznej, psychologicznej i pedagogicznej oraz wolontariuszy. Stworzone będą nowe materiały edukacyjne: ulotka, pordniak dla dzieci i młodzieży, aplikacja oraz film. Zorganizujemy turnus terapeutyczno-szkoleniowy dla dzieci i młodzieży z ZT oraz ogólnopolskie moderowane spotkania integracyjne chorych, ich rodzin i przyjaciół „Weekend z Panem Tourettem”, a także ogólnopolską kampanię „Tourette w działaniu” realizowaną głównie przez self-adwokatów, polegająca na środowiskowych działaniach edukacyjnych i aktywizujących oraz wsparciu psychologicznym.
Działania prowadzone będą w całej Polsce. Ze wsparcia skorzystają 74 osoby: chorzy i ich bliscy, przeszkolonych zostanie 100 osób mogących zetknąć się z ZT w pracy. W działania włączonych będzie 10 wolontariuszy, którym umożliwimy zaangażowanie w samorzecznictwo.

Aplikacja Mobilna

Prezentujemy aplikację mobilną do monitorowania tików, która została stworzona w ramach projektu „Akademia Tourette’a – program aktywizacji osób z zesp. Tourette’a i ich bliskich”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Aplikacja miała swoją premierę podczas Weekendu z Panem Tourettem, a teraz udostępniamy ją na szeroką skalę. Aplikację możecie pobrać na telefony z systemem operacyjnym Android ze Sklepu Play. Będziemy informować, gdy tylko aplikacja na system IOS zostanie udostępniona. Będzie też dostępna jako aplikacja web.