💙 Ruszyła kampania dotycząca praw osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

➡️ Mam prawo do dostępności.

➡️ Mam prawo do wyciszenia się.

➡️ Mam prawo zdawać egzamin na kartę rowerową.

To zdania, które padły w spocie Koalicji Organizacji Poradniczych stworzonym przez zespół Fundacji Pro Aperte.

💙Spot promuje kampanię „Prawa osób z niepełnosprawnością”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

💙Poszczególne sceny filmu pokazują trudności codziennego życia osób z niepełnosprawnościami lub wrażliwych sensorycznie oraz rozwiązania, których zastosowanie gwarantuje dostępność. Przestrzeń straszna i trudna zmienia się przyjazną i dostępną. Podobne problemy wraz z pomysłami na rozwiązanie, poparte odpowiednimi podstawami prawnymi, znajdują się na portalu amamprawo.pl.

Portal www.amamprawo.pl prowadzony jest przez Koalicję Organizacji Poradniczych. Artykuły zawarte na nim są opisami prawdziwych przypadków z interwencji społecznych.