26 maja odbyło się spotkanie integracyjne we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z ZT wraz z rodzicami oraz dorośli z tikami.

Wzajemne wsparcie i nawiązywanie kontaktów są kluczowe dla wszelkich społeczności, ale mają szczególną wartość dla osób żyjących z zespołem Tourette’a i ich bliskich. Takie interakcje nie tylko pomagają radzić sobie z wyzwaniami, które stawia przed nimi ta choroba, ale także budują silniejszą i bardziej zjednoczoną społeczność. W ten sposób, ludzie dotknięci zespołem Tourette’a i ich bliscy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, strategiami radzenia sobie z problemami oraz codziennymi sukcesami. Jest to szczególnie ważne dla młodych osób, które mogą potrzebować dodatkowego wsparcia w zrozumieniu i akceptacji swojej sytuacji. Nawiązywanie kontaktów z innymi, którzy doświadczyli podobnych wyzwań, może mieć ogromny wpływ na ich samopoczucie i przyczynić się do ich poczucia przynależności.

Dziękujemy za spotkanie i do zobaczenia na kolejnym!