Testujemy „Wyprawkę edukacyjną dla uczniów z zespołem Tourette’a”.
Już niedługo finalna wersja gry będzie dostępna dla wszystkich chętnych.
Bo razem możemy zmieniać codzienność osób z zespołem Tourette’a.

„Wyprawka edukacyjna dla uczniów z zespołem Tourette’a”
Innowacja społeczna powstała w ramach inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Oś priorytetowa: IV. Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.