W dniu 10 września 2022 r. w Julinku k. Warszawy odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a, na którym zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2021. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia udzielili absolutorium Zarządowi. W ramach wolnych wniosków, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu rocznej składki członkowskiej do kwoty 60 zł/rok. Nowa składka będzie obowiązywać od 2023 roku.