Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a przeprowadza ankietę mającą na celu zbadanie sytuacji dorosłych z zespołem Tourette’a w kontekście poszukiwania pracy. Chcemy lepiej zrozumieć, jakie trudności napotykają osoby z Tourette’em podczas procesu rekrutacyjnego oraz w miejscu pracy. Wyniki ankiety pomogą nam w opracowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji tych osób na rynku pracy. Twoje odpowiedzi są dla nas niezwykle cenne i będą traktowane w pełni anonimowo.

Link do ankiety: https://forms.gle/xuPKt9JR4cnYyJGu6