Zapraszam na bezpłatne badanie neuropsychologiczne, dedykowane dzieciom i młodzieży (6-18 r.ż.) z tikami przewlekłymi lub zespołem Tourette’a, w tym także z zaburzeniami współwystępującymi.

Ocenione zostaną zdolności poznawcze (m.in. uwaga, pamięć, rozumowanie abstrakcyjne), funkcje wykonawcze (m.in. zdolności w zakresie planowania i monitorowania celowego działania, umiejętności hamowania reakcji impulsywnych) oraz wybrane kompetencje (umiejętności motoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, motywacja do pracy).

Badania będą się odbywać w kilku miastach na terenie kraju, możliwe jest także indywidualne ustalenie miejsca badania.

Więcej informacji oraz rezerwacja terminów: Agnieszka Małek tel. 883907387.