Wolontariuszka naszego Stowarzyszenia, Kalina Karolak, pisze pracę magisterską i w związku z tym zaprasza do wzięcia udziału w prowadzonym badaniu. Kwestionariusz bada postawy wobec choroby, radzenie sobie ze stresem i postrzeganie wsparcia społecznego. Do udziału w badaniu zapraszam osoby w przedziale wiekowym 15-20 lat, które chorują na zespół Tourette’a. Badanie ma formę ankiety złożonej z 9 części. Wszystkie części składają się z pytań zamkniętych. Jej wypełnienie powinno zająć około 20 minut. Dane mają charakter w pełni anonimowy, analizowane będą jedynie zbiorczo i wyłącznie w celach naukowych.

W imieniu Kaliny zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu!

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIetQRI2ZjE9jlB8eAqIPVSVPXEkpv5Le2-CNmX727n4gIOQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2fyOZM2o_9JlFOB_V0vRuK9kQ6phFuv2dOMoZDU1-_93LlWcywrNA4Fcs