Czy tiki bolą? Jak dzieci i ich rodzice opisują zjawisko bólu w przebiegu zespołu Tourette’a?

Dr Agnieszka Małek odpowiedziała na te pytania podczas webinaru dla European Society for the Study of Tourette Syndrome.

Webinar można obejrzeć pod adresem: https://www.essts.org/news/pain-in-tourette-syndrome-childrens-and-parents-perspectives

Z pełnym tekstem artykułu można zapoznać się tu: https://www.mdpi.com/2077-0383/11/2/460