Po wielu miesiącach intensywnych prac, mamy zaszczyt zaprezentować Wyprawkę edukacyjną dla uczniów z zespołem Tourette’a!

Czym są tiki? Czy tikami można się zarazić? Jakie trudności szkolne może mieć osoba z tikami? Jak jej ułatwić nauczanie, żeby miała takie same szanse jak inni? Jak to jest poczuć, że tiki utrudniają nawet proste czynności – pisanie czy zawiązanie buta? Tego i wiele więcej dowiesz się z „Wyprawki edukacyjnej dla uczniów z zespołem Tourette’a” – innowacyjnego, pierwszego w Polsce narzędzia edukacyjnego dedykowanego problemom szkolnym związanym z tikami.

Całą wyprawkę można pobrać za darmo na stronie www.tourette.pl/wyprawka-edukacyjna

Innowacja społeczna powstała w ramach inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.